Nový zákon o elektronických komunikáciách

Schválené od 01.02.2022 - Číslo zákona: 452/2021
[02.01.2022]

Zákon o elektronických komunikáciách


Parlament schválil nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorého účelom je podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu, ochrana záujmov koncových užívateľov a zabezpečenie prístupu k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie občanmi a podnikateľskými subjektami v čo najväčšej miere za primeranú cenu (v súvislosti so zavádzaním a využívaním nových technológií a nárastom dopytu po online službách).

Zmeny sa týkajú definícií pojmov (okrem iného aj definície mikropodniku a malého podniku), regulácie hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií, posilnenia ochrany spotrebiteľov v súvislosti s ich využívaním a pod.

Zákon upravuje aj práva a povinnosti spotrebiteľov a podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore elektronických komunikácií, ako aj kompetencie orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu