Nový zákon o elektronických komunikáciách

Pripravované od 01.12.2021
[04.03.2021]

Zákon o elektronických komunikáciách


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorého účelom je podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu, ochrana záujmov koncových užívateľov a zabezpečenie prístupu k vysokokapacitným sieťam a ich využívanie občanmi a podnikateľskými subjektami v čo najväčšej miere za primeranú cenu (v súvislosti so zavádzaním a využívaním nových technológií a nárastom dopytu po online službách).

Zmeny sa týkajú definícií pojmov, regulácie hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií, posilnenia ochrany spotrebiteľov v súvislosti s ich využívaním, atď.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu