Zefektívňuje sa proces verejného obstarávania

Schválené od 31.03.2022 - Číslo zákona: 343/2015
[01.03.2022]

Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Schválila sa novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa má zefektívniť proces verejného obstarávania. Novela zákona predstavuje komplexnú úpravu verejného obstarávania.

Návrhom zákona sa sleduje dosiahnutie predovšetkým:
  • zrýchlenia a zjednodušenia postupu verejného obstarávania, 
  • zrýchlenia procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb (napr. zmiernenie obmedzenia možnosti podať námietky v rámci verejného obstarávania),
  • zlepšenia kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu