Definujú sa práva vydavateľa periodika

Schválené od 25.03.2022 - Číslo zákona: 71/2022
[16.03.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon


Predmetnou novelou boli v zákone definované aj práva súvisiace s autorským právom pre vydavateľov periodík (t. j. periodicky vydávaných tlačív, časopisov a iných diel).

Právo vydavateľa periodika zahŕňa výhradné majetkové práva, ktoré sú prevoditeľné. 

Vydavateľ periodika má právo použiť svoje periodikum a právo udeliť súhlas na použitie svojho periodika, pričom poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti môže periodikum použiť iba so súhlasom vydavateľa periodika. Majetkové práva vydavateľa periodika trvajú dva roky od zverejnenia.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu