Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Reštaurácie musia viesť o svojom kuchynskom odpade evidenciu

Zákon o odpadochSchválené od 01.01.2016 15.02.2017

Takmer každý e-shop sa považuje za výrobcu obalov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2016 15.02.2017

Tlač reklamných letákov môže znamenať povinnú registráciu na ministerstve

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nový odvod z neživotného poistenia vo výške 8 %

Novela zákona o poisťovníctve

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Nová povinnosť laboratórií kontrolujúcich potraviny nahlásiť ich škodlivosť

Novela zákona o potravinách


Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Potraviny sa budú môcť použiť aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Novela zákona o potravinách

Schválené od 01.11.2016 15.02.2017

Od novembra štát komunikuje s firmami elektronicky

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu