Zmenšuje sa byrokracia pri obchodovaní so zbraňami či pyrotechnikou

Pripravované od 01.11.2022 - Číslo zákona: 144/2013
[11.05.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive


Vláda schválila novelu zákona, ktorá má pomôcť zjednodušiť obchodovanie s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. Ide o strelné zbrane a ich súčasti, strelivo, optické prístroje, výbušniny, pyrotechnické výrobky a prístroje na rušenie elektronických signálov.

Má sa zmenšiť aj byrokracia pri licenčnom procese, a to napríklad odstránením povinnosti predkladať niektoré prílohy k žiadostiam o udelenie licencií, úpravou náležitostí tzv. antireexportnej doložky, vyčlenením vývozu a transferu pyrotechnických výrobkov zo SR z licenčného konania či skrátením lehoty na udelenie licencie.

Novelu ešte musí schváliť parlament.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu