Zvyšujú sa niektoré poplatky za uloženie odpadov

Pripravované od 01.07.2022 - Číslo zákona: 330/2018
[20.04.2022]

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


Vláda plánuje zvýšenie niektorých poplatkov za uloženie odpadov od 1. júla 2022 na úroveň od 10 eur do 30 eur. 

Napríklad poplatok za uloženie výkopovej zeminy a kameniva na skládku odpadov sa má zvýšiť na 10 eur (resp. 15 eur v roku 2023 a ďalších rokoch), poplatok za stavebný odpad sa má zvýšiť na 35 eur (resp. 40 eur v roku 2023 a ďalších rokoch). 

Nová úprava výšky sadzieb poplatkov má znevýhodňovať uloženie odpadu na skládku a zvýhodňovať jeho zhodnotenie či recykláciu. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu