Zvyšujú sa niektoré poplatky za uloženie odpadov

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 212/2022
[03.03.2023]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov


Prijatou novelou sa zvyšujú niektoré poplatky za uloženie odpadov.

Napríklad poplatok za uloženie výkopovej zeminy a kameniva na skládku odpadov sa zvyšuje na 10 eur (resp. 15 eur v roku 2024 a ďalších rokoch), poplatok za stavebný odpad sa zvyšuje na 30 eur (resp. 35 eur v roku 2024 a ďalších rokoch). 

Nová úprava výšky sadzieb poplatkov má znevýhodňovať uloženie odpadu na skládku a zvýhodňovať jeho zhodnotenie či recykláciu. "
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu