Žiadatelia o azyl majú prístup na trh práce už po 6 mesiacoch

Schválené od 01.06.2022
[02.05.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o azyle


Novela zákona o azyle prináša zmenu, v zmysle ktorej žiadatelia o azyl môžu mať prístup na trh práce už 6 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu (oproti súčasnej 9 mesačnej lehote). 

Žiadatelia o azyl majú tiež nárok na zabezpečenie sociálneho a psychologického poradenstva, ako aj nárok na kurz kultúrnej orientácie.

Zákon upravuje aj príspevky pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, tiež aj ich začlenenie do spoločnosti. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu