Posúva sa splatnosť poistného SZČO na nemocenské poistenie po skončení krízovej situácie

Schválené od 01.06.2022
[30.05.2022]

Oznámenie SP


Na účely posúdenia splnenia podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie včas a v správnej výške u povinne nemocensky poistených SZČO, ktoré požiadali o posun splatnosti poistného z dôvodu poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti platí, že podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak :
  • poistenec doplatí poistné buď do konca tretieho mesiaca po skončení krízovej situácie alebo,
  • do konca mesiaca posunutej splatnosti poistného, ak tento nastane neskôr.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu