Zriaďujú sa 3 nové správne súdy

Už o 7 dní - Schválené od 01.06.2022 - Číslo zákona: 151/2022
[02.05.2022]

Zákon o zriadení správnych súdov


Novým zákonom sa vytvárajú 3 správne súdy, ktoré spolu s Najvyšším správnym súdom SR tvoria súdy správneho súdnictva. Sústava súdov správneho súdnictva je dvojstupňová. Upúšťa sa od postavenia okresných súdov ako súdov správneho súdnictva, pričom ich doterajšia správna agenda sa presúva na 3 správne súdy (so sídlami v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach).

Účinnosť zákona je od 1. júna 2022, avšak svoju činnosť začnú súdy vykonávať až od 1. januára 2023. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu