Znižuje sa dolná hranica pokuty za opakované porušenie povinností podľa zákona o potravinách

Schválené od 01.07.2022 - Číslo zákona: 211/2022
[14.06.2022]

Zákon o potravinách


Na základe schválenej novely sa znižuje dolná hranica pokuty uloženej orgánom kontroly potravín za opakované porušenie povinností podľa § 28 ods. 8 zákona o potravinách z pôvodnej výšky 1 000 000 EUR na 4- násobok sadzby pokuty, a teda najmenej 4 000 EUR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu