Prerušenie sociálneho poistenia pre SZČO - občanov Ukrajiny je možné oznámiť aj elektronicky

Schválené od 12.04.2022
[11.04.2022]

Oznam Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa upozorňuje tie SZČO, ktoré sú občanmi Ukrajiny, na nové formuláre v súvislosti s už platným zákonom - tzv. Lex Ukrajina.

Povinne poistenej SZČO (občanovi Ukrajiny) sa prerušuje sociálne poistenie počas obdobia, v ktorom sa zdržiava na Ukrajine z dôvodu ozbrojeného konfliktu (výkon služby vo vojsku, výkon brannej povinnosti alebo výkon odvodovej povinnosti na Ukrajine). Prerušenie sociálneho poistenia môže táto SZČO oznámiť Sociálnej poisťovni aj elektronicky prostredníctvom formulára.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu