Zavádza sa nový Elektronický účet poistenca

Schválené od 03.05.2022
[06.05.2022]

Oznam Sociálnej poisťovne


Z nového Elektronického účtu poistenca, zavedeného Sociálnou poisťovňou, užívateľ získa údaje o svojom sociálnom poistení, pričom bude postupne rozvíjaný pre vzájomnú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou.

Komunikácia tak bude rýchlejšia, užívateľ sa k informáciám dostane okamžite, získa online prehľad o sociálnom poistení a možnosť spätnej väzby prostredníctvom kontaktných formulárov (napr. v prípade reklamácií).

Užívateľ získa:
  • prehľad dôb poistenia, a tým aj možnosť preveriť si jednotlivé obdobia poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne,
  • informácie pre nárok na dávky a tiež podklady pre výpočet ich výšky (napr. nemocenské, materské, ošetrovné, dávka v nezamestnanosti, starobný alebo predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok),
  • kontrolu a spätnú kontrolu údajov (napr. zamestnanec si vie overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie),
  • kontrolu evidencie životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie (napr. materské, OČR).
Elektronický účet poistenca v budúcnosti prinesie aj pripravovanú e-PN, ktorá bude spustená od 1. júna 2022 v zmysle novely zákona o sociálnom poistení.

Pre získanie prístupu k Elektronickému účtu poistenca je potrebná osobná návšteva pobočky Sociálnej poisťovne a vyplnenie tlačiva.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu