Spúšťa sa ePN aj pre zamestnávateľov

Schválené od 01.06.2022
[30.05.2022]

Oznámenie SP


Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu, elektronickú PN (ePN), aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov, bezodkladne online. 
Zamestnávateľ bude Sociálnej poisťovni prostredníctvom ePN:
  • za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti,
  •  poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.
Tieto informácie odošle cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní.

  •  pri ePN vystavenej z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania zasielať vyššie uvedené údaje čo najskôr a bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN (dávka sa vypláca od prvého dňa),
  •  oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak bude ePN potvrdená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu