Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 11.07.2022 11.07.2022

Bezplatné poradenstvo pri príprave europrojektov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Schválené od 25.05.2022 27.05.2022

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 20 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 01.07.2022 30.06.2022

Zavádzajú sa nové pravidlá podpory pre podnikateľov v sektore vinohradníctva

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

Schválené od 01.04.2022 02.03.2022

O financie na rozvoj zelenej energie sa bude možné uchádzať v rámci deviatich výziev

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 01.03.2022 30.01.2022

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 29.07.2021 10.08.2021

Domáce a zahraničné podujatia pre startupistov (účasť ako návštevník aj vystavovateľ)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu na podporu startupov vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Schválené od 03.08.2021 27.05.2022

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 25 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 29.07.2021 04.08.2021

Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) (DM-16/2021)

Pripravované od 17.06.2021 09.06.2021

Zavádza sa finančná pomoc pre cestovné kancelárie

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 07.04.2021 09.06.2021

Zvyšujú sa finančné prostriedky na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu