Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 28.11.2020 03.12.2020

Podniky v cestovnom ruchu budú môcť žiadať o podporu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 12.10.2020 12.10.2020

80 hodín poradenstva pre udržanie a rozvoj biznisu aj počas krízy pre podnikateľov v regiónoch

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 28.09.2020 28.09.2020

Podpora pre podnikateľov na projekty výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020

Schválené od 01.08.2021 01.06.2022

Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie remeselných a viazaných živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 01.05.2021 21.09.2020

Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 19.09.2020 21.09.2020

Dočasná ochrana podnikateľov sa predlžuje do 31.12.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Pripravované od 01.05.2021 21.09.2020

Zakazuje sa obciam ukladať podnikateľom oznamovaciu povinnosť ohľadom prevádzkových časov

Zákon o obecnom zriadení

Schválené od 03.09.2020 03.09.2020

Podpora pre poľnohospodárov a MSP zasiahnutých krízou v dôsledku COVID-19

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Výzva číslo 49/PRV/2020, opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Schválené od 04.08.2020 04.08.2020

Vouchery pre podnikateľov na služby architektov, dizajnérov, programátorov, reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Schválené od 28.07.2020 28.07.2020

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) v cene do 25 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (2017–2020)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu