Zavádzajú sa nové pravidlá podpory pre podnikateľov v sektore vinohradníctva

Schválené od 01.07.2022 - Číslo zákona: 236/2022
[30.06.2022]

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva


Prijaté nariadenie vlády ustanovuje jednotné podmienky pre dokončenie podporných opatrení v sektore vinohradníctva.

Žiadatelia budú mať povinnosť ukončiť vykonávanie opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva, na ktoré už majú schválené poskytnutie podpory. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na žiadateľov, ktorým sa poskytnutie podpory schváli na základe žiadosti podanej najneskôr do konca kalendárneho roka 2021. 

  • Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na vykonanie podporného opatrenia (propagačné opatrenia týkajúce sa vína) je toto podporné opatrenie povinný ukončiť najneskôr do 15.10.2023.
  • Žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie podpory na reštrukturalizáciu, konverziu vinohradov alebo ktorý má schválené poskytnutie podpory na investície do vinárskych závodov, je toto podporné opatrenie povinný ukončiť najneskôr do 15.10.2025 (podmienkou je, aby žiadateľ do 15.10.2023 vynaložil na podporné opatrenie aspoň 30 % celkových plánovaných výdavkov na ich vykonanie).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu