Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 29.09.2022 29.09.2022

Čo prinesie podnikateľom Plán obnovy?

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program

Schválené od 19.09.2022 19.09.2022

Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 08.09.2022 12.09.2022

Škola marketingu pre podnikateľov

Národné podnikateľské centrum ponúka bezplatné online semináre o marketingu

Schválené od 07.09.2022 07.09.2022

Bezplatné konzultácie pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 31.08.2022 31.08.2022

Podpora posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Výzva Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“

Schválené od 23.08.2022 23.08.2022

Finančná podpora na činnosti súvisiace s patentmi a duševným vlastníctvom

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu vo forme poukazov v rámci Fondu pre MSP Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Schválené od 18.08.2022 18.08.2022

Úhrada výdavkov na zahraničné a domáce podujatia zamerané na inovácie a technológie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (DM-16/2021) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Schválené od 01.09.2022 11.08.2022

Finančná pomoc na vybudovanie cyklotrás, vyhliadkových veží a turistických chodníkov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Schválené od 06.07.2022 11.08.2022

Finančná pomoc na rozšírenie a obnovu siete mobilných hospicov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov

Pripravované od 01.09.2022 01.08.2022

Pripravuje sa tretie Kilečko pre podnikateľov

Oznam MH SR

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu