Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 01.02.2024 28.01.2024

Bola schválená štátna podpora pre nové letecké spojenia

Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve

Schválené od 23.11.2023 23.11.2023

Úrad priemyselného vlastníctva podporí podnikateľov formou voucherov

Oznam Úradu priemyselného vlastníctva SR

Schválené od 28.07.2023 07.08.2023

Získajte bezplatné poradenstvo v oblasti rodinného podnikania

Schéma na podporu rodinného podnikania 2021-2023

Schválené od 14.07.2023 14.07.2023

Podnikatelia majú možnosť získať vstupenky na odborné podujatia v EÚ

Stážový program SBA

Schválené od 09.05.2023 09.05.2023

Podnikatelia majú možnosť získať finančnú podporu na malé projekty

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí finančnej podpory na tzv. malé projekty

Schválené od 26.04.2023 26.04.2023

Podnikatelia v poľnohospodárstve a potravinárstve sa môžu zúčastniť medzinárodného programu

Výzva na registráciu do programu TeamUP

Schválené od 01.05.2023 20.04.2023

Podporuje sa obnova historických koľajových vozidiel

Návrh zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel

Schválené od 23.02.2023 23.02.2023

Finančná podpora na nové podnikateľské projekty v rozvojových krajinách

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR na rok 2023, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev SAMRS

Schválené od 22.02.2023 22.02.2023

Chovatelia dobytka sa môžu uchádzať o podporu

Výzva na predkladanie žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky vyhlásená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

Schválené od 21.02.2023 21.02.2023

Podnikatelia môžu získať kompenzáciu za vysoké ceny energií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu