Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 26.07.2022 11.08.2022

Podpora pre priemyselné klastrové organizácie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií

Schválené od 01.07.2022 11.08.2022

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Výzva na predkladanie žiadostí o pomoc začínajúcich poľnohospodárov v rámci Programu rozvoja vidieka Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Schválené od 04.07.2022 11.08.2022

Finančná pomoc na inovácie v energetike a potravinárstve

Výzva na predkladanie žiadostí o inovačné poukážky v rámci Operačného programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Schválené od 07.07.2022 16.08.2022

Podpora a rozvoj cestovného ruchu cez projekt EU ECO-TANDEM

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do medzinárodného projektu EU ECO-TANDEM

Schválené od 26.09.2022 26.09.2022

Podpora pre podnikateľov na firemný audit do výšky 9 600 Eur

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie poukážky na audit v rámci Stážového programu Národneho podnikateľského centra

Schválené od 11.07.2022 11.07.2022

Bezplatné poradenstvo pri príprave europrojektov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Schválené od 30.06.2022 11.07.2022

Podpora projektov na rozvoj podnikavosti žiakov a učiteľov až do výšky 20 000 €

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave

Schválené od 25.05.2022 27.05.2022

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 20 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 01.07.2022 30.06.2022

Zavádzajú sa nové pravidlá podpory pre podnikateľov v sektore vinohradníctva

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie osobitných podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

Schválené od 01.04.2022 02.03.2022

O financie na rozvoj zelenej energie sa bude možné uchádzať v rámci deviatich výziev

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu