Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 22.12.2022 17.01.2023

Podniky môžu využiť príspevok na inštaláciu fotovoltických systémov

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom na výstavbu fotovoltických zariadení

Schválené od 21.12.2022 22.12.2022

Zamestnávatelia sa môžu prihlásiť na odborný seminár k novele zákona o sociálnom poistení

Odborný seminár Sociálnej poisťovne k novele zákona o sociálnom poistení

Schválené od 12.12.2022 12.12.2022

Podnikatelia môžu získať kompenzáciu za vysoké ceny energií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Schválené od 06.12.2022 12.12.2022

Finančná podpora na modernizáciu bioplynových staníc

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice v rámci schémy štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR

Schválené od 30.12.2022 28.12.2022

Zavádza sa nový príspevok na pomoc podnikom v sektore cestovného ruchu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 14.11.2022 14.11.2022

Finančná podpora na inovácie a technologický transfer

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII) Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 09.11.2022 11.11.2022

Podnikatelia môžu získať kompenzáciu za vysoké ceny energií

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rozpočtový rok 2022

Schválené od 30.11.2022 05.12.2022

Štát pomôže podnikom s vysokými cenami energií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 08.11.2022 08.11.2022

Získajte vstupenky na odborné podujatia v EÚ

Stážový program SBA

Schválené od 18.10.2022 25.10.2022

Získajte mikropôžičku na podnikanie s ešte výhodnejšími podmienkami

Mikropôžičkový program SBA

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu