Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 16.07.2020 16.07.2020

Bezplatné expertné konzultácie a poradenstvo v cene do 25 000,- EUR pre slovenské startupy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácii a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020)

Schválené od 08.07.2020 08.07.2020

Bezplatná účasť na odbornom podujatí v rámci EÚ pre podnikateľov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci stážového programu národného projektu NPC v regiónoch / v Bratislave, Medzinárodné odborné podujatia

Schválené od 08.07.2020 08.07.2020

Grant pre start-upy pre zelené inovácie a na technológie a pomoc starým a chorým osobám pri bývaní

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, Nórske granty 2014 –2021

Schválené od 17.06.2020 18.06.2020

Štát poskytne dotáciu na nájomné vo výške zľavy, ktorú prenájímateľ poskytol nájomcovi

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 03.06.2020 03.06.2020

Vouchery pre projekty podnikateľov integrujúcich IT a lekársku diagnostiku

Poukazy (vouchery) projektu DIGI-B-CUBE pre malých a stredných podnikateľov + start-upy

Schválené od 03.06.2020 03.06.2020

Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 3.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 27.05.2020 26.05.2020

Vnútorné prevádzky si môžu vybrať z viacerých spôsobov zaistenenia povoleného počtu zákazníkov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 27.05.2020 26.05.2020

Prevádzky verejného stravovania budú môcť byť otvorené pre uzavretú spoločnosť aj po 22.hodine

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Schválené od 29.05.2020 10.06.2020

Cestovné kancelárie môžu klientom ponúkať náhradné zájazdy, nie sú povinné vrátiť peniaze

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 20.05.2020 19.05.2020

Otvoria sa už aj obchodné centrá, reštaurácie a ďalšie prevádzky a zmiernia sa niektoré opatrenia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu