Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 01.03.2022 30.01.2022

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 29.07.2021 10.08.2021

Domáce a zahraničné podujatia pre startupistov (účasť ako návštevník aj vystavovateľ)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu na podporu startupov vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach

Schválené od 03.08.2021 27.05.2022

Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 25 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)

Schválené od 29.07.2021 04.08.2021

Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (schéma pomoci de minimis) (DM-16/2021)

Pripravované od 17.06.2021 09.06.2021

Zavádza sa finančná pomoc pre cestovné kancelárie

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 07.04.2021 09.06.2021

Zvyšujú sa finančné prostriedky na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

Schválené od 01.02.2021 01.02.2021

Podpora experimentov pre vývoj inovatívnych produktov a služieb v rámci projektu EUHubs4Data

Projekt EUHubs4Data (European Federation of Data Driven Innovation Hubs)

Schválené od 01.01.2021 30.12.2020

Podniky vo finančných ťažkostiach budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Schválené od 09.12.2020 18.12.2020

Dotácie na úhradu nájomného budú vyplácané aj podnikateľom zasiahnutým 2.vlnou

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 09.12.2020 17.12.2020

Nesplatenú časť nájomného budú nájomcovia povinní začať hradiť najneskôr od 1.4.2021

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu