Bezplatná pomoc s vytváraním obchodného profilu podnikateľa pre zahraničný trh

Schválené od 19.09.2022
[25.10.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.


Slovak Business Agency ponúka bezplatné individuálne konzultácie podnikateľom, ktorí chcú získať nových medzinárodných obchodných partnerov.

Aké benefity získate? 
  • pomoc s prípravou podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločnosti za účelom nájdenia zahraničného obchodného partnera, 
  • postúpenie podkladov na spracovanie do Partnering Opportunities Database. 
Kto a dokedy môže o konzultácie žiadať? 
Malý a stredný podnik so sídlom/miestom podnikania v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského. Žiadosť je možné poslať do uzavretia výzvy, resp. do vyčerpania stanoveného rozpočtu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu