Čo prinesie podnikateľom Plán obnovy?

Schválené od 29.09.2022
[25.10.2022]

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program


Slovak Business Agency (SBA) pozýva podnikateľov na seminár venovaný možnosti získania podpory z Programu Slovensko a Plánu obnovu. Kľúčovými témami podpory podnikania budú zelená transformácia, digitálne inovácie, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Čo sa dozviete?
  • Aké oblasti podnikania budú podporované z nových eurofondov
  • Ako bude prebiehať výber a realizácia projektov
  • Základné podmienky plánovaných výziev
Pre koho je seminár určený?
Malý a stredný podnik so sídlom v Bratislavskom kraji.

Kedy?
6.októbra 2022 od 13:00 – 15:00 hod.

Kde?
Podujatie sa organizuje online cez Microsoft Teams. Registrácia je možná cez Žiadosť o účasť na podujatí.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu