Štát pomôže podnikom s vysokými cenami energií

Schválené od 23.11.2022 - Číslo zákona: 71/2013
[16.11.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR


Bola prijatá novela zákona, ktorá umožní rozšírenie štátnej podpory podnikov o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu.

Podnikatelia o dotáciu budú musieť požiadať, pričom celý proces by mal prebiehať elektronicky. Maximálnu výšku dotácie, oprávnené obdobie a oprávnený náklad na určenie jej výšky Ministerstvo hospodárstva SR určí vo výzve na predkladanie žiadostí.

Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný poskytnúť Ministerstvu hospodárstva SR súčinnosť potrebnú na posúdenie žiadosti o dotáciu. Sumu za jednu megawatthodinu (MWh) plynu a elektriny pre určenie výšky dotácie ustanoví vláda SR nariadením.

Pomoc by mali dostať všetky podniky, ktoré splnia podmienky, ešte v tomto roku. Kompenzovať sa budú spätne účty za august a september, keď boli ceny energií najvyššie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu