Finančná podpora na inovácie a technologický transfer

Schválené od 14.11.2022
[14.11.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII) Ministerstva hospodárstva SR


Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 15 miliónov eur.

Cieľom rezortu hospodárstva je prostredníctvom vyhlásenej výzvy podporiť realizáciu inovačných opatrení v mikro, malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo výrobného procesu.
Nenávratne poskytnuté finančné príspevky sú určené na obstaranie výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb alebo technologických celkov. Intenzita pomoci je stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku žiadateľa, pričom je určená podnikateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Výzva je vyhlásená ako uzavretá a žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predložiť najneskôr do 30. decembra 2022 - a to plne elektronicky, vrátane jednotlivých príloh.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu