Znižuje sa administratívna záťaž obchodníkov s drahými kovmi

Už o 11 dní - Schválené od 01.07.2024 - Číslo zákona: 109/2024
[12.06.2024]

Novela zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže


Bola schválená vládna novela zákona, ktorou sa znižuje administratívna záťaž obchodníkov s drahými kovmi. 
  • ruší sa povinnosť výrobcu alebo obchodníka označovať tovar s veľmi nízkou hmotnosťou zodpovednostnou značkou
  • ruší sa povinnosť pre obchodníkov, ktorí obchodujú výlučne so strieborným tovarom, pri ktorom hmotnosť jedného kusu neprevyšuje 10 g, používať určené meradlá. V nadväznosti na túto zmenu odpadáva pre obchodníkov obchodujúcich výlučne so strieborným tovarom do 10 gramov povinnosť uvádzať hmotnosť predaného tovaru na doklade pri predaji tovaru.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu