Úrad priemyselného vlastníctva podporí podnikateľov formou voucherov

Schválené od 23.11.2023
[23.11.2023]

Oznam Úradu priemyselného vlastníctva SR


Európska únia schválila rozšírenie fondu na podporu malých a stredných podnikov na ochranu duševného vlastníctva. V praxi to znamená, že podnikatelia dostanú priamu finančnú podporu vo výške tisícov eur, a to vo forme voucherov určených na ochranu ich inovácií, patentov, či značiek, prípadne na audit duševného vlastníctva ich firiem. Vouchere budú podnikateľom k dispozícii od januára 2024.

Podpora sa bude skladať zo štyroch elementov:
  • Audit duševného vlastníctva – 720 eur na audit a ďalších 720 eur na vymáhanie svojich práv.
  • Refundácia poplatku za ochrannú známku – voucher hradí 75 % nákladov, ale maximálne 2500 eur.
  • Patenty – refunduje sa 75 % nákladov, maximálne však 2 000 eur.
  • Odrody rastlín – výška voucheru sa zvyšuje z 225 eur na 1 500 eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu