O financie na rozvoj zelenej energie sa bude možné uchádzať v rámci deviatich výziev

Schválené od 01.04.2022
[02.03.2022]

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Financie na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry na Slovensku budú môcť záujemcovia získať od apríla 2022 do apríla 2023 v rámci deviatich výziev. Finančné prostriedky bude možné získať vo výzvach zameraných na tri oblasti - podporu nových obnoviteľných zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy. 

Konkrétne bude možné v rámci výziev žiadať prostriedky na nové obnoviteľné zdroje - na výstavbu nových zariadení na priamu výrobu elektriny zo slnka a vetra, na využitie geotermálnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie. 

V prípade repoweringu sa o podporu môžu uchádzať projekty na modernizáciu existujúcich zariadení na využitie vodnej energie na výrobu elektriny, využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie a výrobu biometánu. Tretia oblasť, ktorá bude podporovaná je zvyšovanie flexibility sústavy - pôjde o projekty budovania zariadení na uskladnenie energie.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu