Podpora projektov na rozvoj podnikavosti žiakov a učiteľov až do výšky 20 000 €

Schválené od 14.10.2022
[25.10.2022]

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave


Podnikatelia majú možnosť získať dotáciu na svoje projekty so zameraním na rozvoj podnikavosti u žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ alebo učiteľov.

Podporiť aj váš projekt je možné ak:
  • podnecuje k iniciatívnosti, angažovanosti,
  • rozvíja mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo sa meniaci trh práce budúcnosti,
  • rozvíja tímovú prácu, kritické myslenie a sebauvedomenie alebo 
  • inovatívnym spôsobom pracuje s rozvojom žiakov a učiteľov. 
Výška podpory na projektový zámer:
  • Podnikateľského vzdelávacieho kurzu je od 2 000 € až do 20 000 €,
  • Podnikanie v praxi je od 2 000 € až do 10 000 €.
O podporu treba žiadať do 24. októbra 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu