Bezplatné poradenstvo pri príprave europrojektov

Schválené od 11.07.2022
[11.07.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave


Podnikatelia sa môžu zapojiť do komunitárnych programov EÚ a využiť dlhodobé odborné poradenstvo pre svoj inovatívny projekt od Slovak Business agency (SBA).

Čo získate pre svoj biznis?
  • 80 hodín bezplatného odborného projektového poradenstva,
  • mentoring,
  • podpora pri vypracovaní projektovej dokumentácie, 
  • podpora pri podávaní projektu.
Pre koho je poradenstvo určené?
Malý a stredný podnik so sídlom v Bratislavskom kraji.

Čo treba urobiť?
Zaregistrujte sa v Národnom podnikateľskom centre a zašlite žiadosť do Slovak Business Agency. Žiadosť je možné zaslať do uzavretia výzvy, resp. do vyčerpania stanoveného rozpočtu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu