Bezplatné poradenstvo pre rodinné podniky (generačná výmena a nástupníctvo) do výšky 20 000 EUR

Schválené od 25.05.2022
[27.05.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (DM-20/2021)


Rodinné podniky môžu získať expertnú pomoc pri riešení nástupníctva a generačnej výmeny a odborné poradenstvo v oblasti rozvoja potenciálu členov rodinného podniku do výšky 20 000€ bez spolufinancovania.

Oblasti poradenstva
  • generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo)
  • nástupníctvo z hľadiska majetku
Pre koho je poradenstvo určené
  • mikro, malé a stredné rodinné podniky
  • so sídlom a/alebo miestom podnikania na celom území Slovenska
  • vo všetkých odvetviach hospodárstva okrem odvetví poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby
Definíciu rodinného podniku nájdete vo výzve nižšie.

O výzvu môžete žiadať od 25.5.2022 do 13.6.2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu