Podpora pre podnikateľov na firemný audit do výšky 9 600 Eur

Schválené od 26.09.2022
[26.09.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie poukážky na audit v rámci Stážového programu Národneho podnikateľského centra


Národné podnikateľské centrum (NPC) ponúka podnikateľom príležitosť zapojiť sa do výzvy, v ktorej môžu získať voucher (poukážku) až do výšky 9 600 € na audity.

Využiť poukážku na audit je možné najmä v týchto kľučových oblastiach:
  • marketing,
  • interné procesy,
  • IT,
  • obchodné vzťahy.
Do výzvy je možné sa zapojiť po splnení nasledujúcich podmienok:
  • sídlite v Slovenskej republike,
  • máte viac ako 3 roky od založenia,
  • máte dostatočné ľudské a časové kapacity pre realizáciu auditu.
Čo treba urobiť? 
Zaregistrujte sa na stránke NPC a po registrácii sa Vám sprístupni formulár.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu