Finančná pomoc na inovácie v energetike a potravinárstve

Schválené od 04.07.2022
[11.08.2022]

Výzva na predkladanie žiadostí o inovačné poukážky v rámci Operačného programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry


Slovenskí podnikatelia majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Pomoc je zameraná na spracovanie surovín a polotovarov, rozvoj odolných a zdravých potravín a na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Výška inovačnej poukážky je od 2 000 € do 10 000 €, s intenzitou pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

Kto môže žiadať o pomoc?
  • Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja,
  • vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov.
Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 4. 8. 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu