Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Covid-19 a podnikanie


Schválené od 31.03.2021 09.06.2021

Predlžuje sa doba na uplatnenie nulovej sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 31.03.2021 09.06.2021

Odkladajú sa úhrady odvodov z hazardných hier počas roka 2021

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 26.02.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené od 12.02.2021 09.06.2021

Zavádza sa nulová sadzba DPH na respirátory FFP2 a FFP3

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 10.02.2021 09.06.2021

Výdavky vynaložené na testovanie na ochorenie COVID-19 budú daňovo uznateľné

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 06.02.2021 09.06.2021

Upravujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 29.01.2021 09.06.2021

Platba poistného za január 2021 pre zamestnávateľov a SZČO zasiahnutých krízou sa odkladá do 30.6.

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 27.01.2021 09.06.2021

Zamestnávatelia môžu testovať svojich zamestnancov na COVID-19 s príspevkom štátu

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Schválené od 27.01.2021 09.06.2021

Zamestnávatelia musia od zamestnancov vyžadovať negatívny test na COVID-19

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 27.01.2021 09.06.2021

Od 27.1. do 7.2. musia mať zamestnanci pri ceste do práce negatívny test na COVID-19

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu