Spúšťa sa vyplácanie dotácií na nájomné pre podnikateľov

Schválené od 22.12.2021
[21.12.2021]

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky


Ministerstvo hospodárstva SR bude znova vyplácať dotácie na nájomné pre prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie ochorenia COVID-19.

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú nájomcovia, ktorí o peniaze budú žiadať prostredníctvom prenajímateľov. Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. 

O dotácie môžu podnikatelia žiadať prostredníctvom elektronickej žiadosti v termíne do 28. februára 2022. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu