Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Covid-19 a podnikanieSchválené od 25.02.2022 28.02.2022

Opäť sa zavádza možnosť odkladu platenia sociálnych odvodov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 16.02.2022 17.02.2022

Prijala sa nová pandemická pomoc za marec 2022 pre SZČO

Návrh podmienok projektu na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov - nové znenie

Schválené od 18.02.2022 17.02.2022

O dotáciu na nájomné bude možné požiadať do 30. apríla 2022

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 16.02.2022 17.02.2022

Zmierňujú sa podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.03.2022 16.02.2022

Zmierňujú sa podmienky pre prijímateľov regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Schválené od 01.02.2022 10.02.2022

Predlžuje sa termín na získanie zvýhodnených úverov pre podnikateľov

Oznam Ministerstva financií Slovenskej republiky

Schválené od 11.02.2022 10.02.2022

Poskytovanie pomoci pre cestovný ruch a gastrosektor sa predlžuje

Oznam Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Schválené od 05.02.2022 04.02.2022

Ruší sa povinnosť dodržiavať režim OTP na pracoviskách

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Schválené od 03.02.2022 02.02.2022

Podnikatelia môžu žiadať o preplatenie nákladov na testovanie zamestnancov na COVID-19

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu