Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Covid-19 a podnikanie


Schválené od 24.11.2021 - Novinka 24.11.2021

Prvá pomoc sa bude poskytovať aj za november a december 2021

Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Schválené od 25.11.2021 24.11.2021

Zavádza sa odklad sociálnych odvodov zamestnávateľov a SZČO aj za november 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 15.11.2021 15.11.2021

Sprísňujú sa protipandemické opatrenia

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Schválené od 21.10.2021 21.10.2021

Posúva sa splatnosť poistného pre podnikateľov, ktorým klesli príjmy o 40 % a viac

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Pripravované od 17.06.2021 09.06.2021

Zavádza sa finančná pomoc pre cestovné kancelárie

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.07.2021 09.06.2021

Od júla 2021 bude Prvá pomoc naviazaná na COVID automat

Návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Schválené od 21.05.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace pandémie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 13.04.2021 09.06.2021

Ruší sa obmedzenie distribúcie osobných ochranných pomôcok

Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva

Schválené od 22.04.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac apríl 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené od 19.04.2021 09.06.2021

Od pondelka 19. apríla 2021 sa čiastočne uvoľňujú proticovidové opatrenia

Návrh na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu