Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Covid-19 a podnikanie


Pripravované od 17.06.2021 09.06.2021

Zavádza sa finančná pomoc pre cestovné kancelárie

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Schválené od 01.07.2021 09.06.2021

Od júla 2021 bude Prvá pomoc naviazaná na COVID automat

Návrh na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov

Schválené od 21.05.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace pandémie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 13.04.2021 09.06.2021

Ruší sa obmedzenie distribúcie osobných ochranných pomôcok

Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva

Schválené od 22.04.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac apríl 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Schválené od 19.04.2021 09.06.2021

Od pondelka 19. apríla 2021 sa čiastočne uvoľňujú proticovidové opatrenia

Návrh na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Schválené od 07.04.2021 09.06.2021

Zvyšujú sa finančné prostriedky na pomoc podnikom v odvetví cestovného ruchu

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v roku 2021 na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

Schválené od 31.03.2021 09.06.2021

Znižuje sa administratívna záťaž v oblasti pôdohospodárstva v prípadoch krízových situácií

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 17.03.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za marec 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 31.03.2021 09.06.2021

Zavádza sa možnosť doručenia oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania elektronicky

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu