Žiadosti o preplatenie povinného testovania možno podávať už len do konca marca

Schválené od 27.01.2022
[28.03.2022]

Oznámenie MH SR


Rezort hospodárstva pripomína firmám, že žiadosti o preplatenie nákladov na povinné testovanie zamestnancov môžu podávať už len do konca marca. MH SR zároveň upozorňuje, že na žiadosti podané po 31. marci sa nebude prihliadať. 

Povinné testovanie zamestnancov zaviedla vláda na konci novembra 2021 v snahe znížiť šírenie koronavírusu, pričom povinne sa testovalo v mesiacoch december 2021 a január 2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu