Opäť sa zavádza možnosť odkladu platenia sociálnych odvodov

Schválené od 25.02.2022 - Číslo zákona: 52/2022
[28.02.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda SR schválila možnosť odkladu platenia sociálnych odvodov pre SZČO a zamestnávateľov aj za február 2022. Splatnosť sa posúva do 30. júna 2025.

Podmienkou je pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania o 40 % a viac.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu