Posúva sa splatnosť poistného pre podnikateľov, ktorým klesli príjmy o 40 % a viac

Schválené od 21.10.2021 - Číslo zákona: 379/2021
[21.10.2021]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila ďalšie posunutie splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú osobu a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, za mesiace máj – júl 2020, december 2020, január – máj 2021, a to postupne v trojmesačných intervaloch od 31. marca 2022 do 31. marca 2024 nasledovne:

  • poistné za máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,
  • poistné za jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022, 
  • poistné za júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,
  • poistné za december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022, 
  • poistné za január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,
  • poistné za február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,
  • poistné za marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023, 
  • poistné za apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023, 
  • poistné za máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024.
Uvedené sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac.

Podnikatelia, ktorým klesli tržby o 40 % a viac, si teda budú môcť odložiť odvedenie odvodov za október 2021 až do 30. júna 2024.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu