Prvá pomoc sa bude poskytovať aj za november a december 2021

Schválené od 24.11.2021
[24.11.2021]

Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov


Vláda schválila návrh na zmenu podmienok poskytovania prvej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom s cieľom znížiť dopady negatívnej
epidemiologickej situácie. Na základe toho sa navrhuje za mesiace november a december 2021 realizovať projekt podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov vo vzťahu k výške pomoci v súlade s podmienkami schválenými uznesením vlády SR č. 682 z 28. októbra 2020 okrem opatrenia 3B (tzv. Prvá pomoc+).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu