Zavádza sa finančná pomoc pre cestovné kancelárie

Pripravované od 17.06.2021
[09.06.2021]

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Vláda schválila finančnú pomoc pre cestovné kancelárie.

Finančnú pomoc má poskytovať Ministerstvo financií Slovenskej republiky a bude sa poskytovať vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.

Postup a ďalšie podmienky stanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu