Pravidlá pre testovanie zamestnancov sa predlžujú do 31. januára 2022

Schválené od 30.12.2021
[03.01.2022]

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19


Vláda schválila manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov, ktorý je platný do 31. januára 2022. Aj naďalej platí, že na pracoviskách môžu byť len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali COVID-19 alebo sú otestovaní, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní. 

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov a vhodný priestor na testovanie, pričom má povinnosť poveriť autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov. Autorizovaná osoba je spravidla zamestnanec zamestnávateľa, ktorého zamestnávateľ poveril, aby dohliadal na riadne prevedenie samotestu a vykonal evidenciu jeho výsledku.

Zamestnávateľ môže riešiť testovanie aj sprostredkovane, prostredníctvom MOM. V tomto prípade náklady na testovanie zamestnanca znáša v plnej výške zamestnávateľ, ktorému budú náklady následne kompenzované zo strany štátu.

Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 4 eur na každého otestovaného zamestnanca. Náklady spojené s testovaním budú kompenzované  sumou vo výške 1 euro na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované sumou vo výške 5 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva SR. 

Platí, že osobné ochranné prostriedky a likvidáciu odpadu zabezpečuje zamestnávateľ.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu