Zavádza sa odklad sociálnych odvodov zamestnávateľov a SZČO aj za november 2021

Schválené od 27.11.2021 - Číslo zákona: 435/2021
[14.01.2022]

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19


Vláda schválila ďalšie posunutie splatnosti poistného pre povinne nemocensky poistenú osobu a povinne dôchodkovo poistenú SZČO a poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Poistné za november 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2024.

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu