Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2022 07.04.2022

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválené od 01.05.2022 13.04.2022

Zavádza sa Centrálny register účtov

Zákon o centrálnom registri účtov

Schválené od 02.04.2022 01.04.2022

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o podporu z Kurzarbeitu

Oznam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 31.03.2022 31.03.2022

Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre ubytovacie zariadenia

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajne

Schválené od 31.03.2022 31.03.2022

Stanovuje sa výška príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny pre súkromné osoby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Schválené od 01.06.2023 01.06.2022

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN (e- PN)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2023 20.04.2022

Ruší sa ročné zúčtovanie v sociálnom poistení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení


Schválené od 22.03.2022 13.04.2022

Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení - celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Predlžuje sa platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzinca

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu