Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2023 12.12.2023

Zavádza sa dorovnávacia daň pre nadnárodné skupiny podnikov

Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2024 12.12.2023

Zavádza sa daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie

Novela zákona o dani z príjmov

Schválené od 12.12.2023 12.12.2023

SZČO a zamestnávateľom sa blíži splatnosť odloženého poistného za apríl 2021

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.01.2024 30.01.2024

Zvyšuje sa základná sadzba spotrebnej dane na lieh

Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.01.2024 30.01.2024

Zvyšuje sa DPH na alkohol pre gastroprevádzky

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2024 17.01.2024

Rodičovský dôchodok sa bude vyplácať raz ročne

Novela zákona o sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2024 17.01.2024

1. september už nebude dňom pracovného pokoja

Novela Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Schválené od 01.01.2024 30.01.2024

Zvyšujú sa zdravotné odvody pre zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov

Novela zákona o zdravotnom poistení

Schválené od 02.01.2024 03.12.2023

Obmedzuje sa predaj pyrotechnických výrobkov kategórií F2 a F3

Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii

Schválené od 01.01.2024 02.12.2023

Príjem z predaja kryptomien sa bude zdaňovať zníženou sadzbou dane

Novela zákona o dani z príjmov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu