Ochrana hospodárskej súťaže sa upraví v súlade s európskym nariadením

Schválené od 15.05.2024 - Číslo zákona: 93/2024
[12.06.2024]

Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže


Bola schválená vládna novela, ktorou sa zákon o ochrane hospodárskej súťaže upraví v súlade s európskym nariadením o spravodlivých a súťažeschopných trhoch digitálneho sektora (Digital Markets Act, DMA).

Cieľom nariadenia je doplniť presadzovanie práva hospodárskej súťaže na digitálnych trhoch.

Nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých môžu byť prevádzkovatelia určitých online platforiem kvalifikovaní ako tzv. strážcovia prístupu (gatekeepers). Medzi ne patria veľké digitálne platformy poskytujúce služby. Európska komisia (EK)
vlani v septembri na základe DMA určila šiestich strážcov prístupu (spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft).

Nariadenie DMA ustanovuje súbor povinností, ktoré musia strážcovia prístupu dodržiavať vrátane zákazu správať sa určitým spôsobom. Návrh zákona má reflektovať zmeny v povinnostiach Protimonopolného úradu SR, ktoré prináša nariadenie DMA.

Nariadenie DMA okrem iného zavedie aj povinnosť odstraňovať nelegálne príspevky a obmedziť šírenie dezinformácií či zneužívanie osobných údajov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu