Zvyšuje sa ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi

Schválené od 01.06.2024 - Číslo zákona: 120/2024
[11.06.2024]

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola schválená vládna novela zákona, cieľom ktorej je v súlade so smernicou EÚ, zlepšiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci s reprodukčne toxickými faktormi. Reprodukčne toxické faktory patria medzi látky, ktoré môžu mať vážne a nezvratné účinky na zdravie zamestnancov. 
  • Zoznam faktorov práce a pracovného prostredia, pri expozícii ktorých je zamestnávateľ povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie je doplnený o reprodukčne toxické faktory.
  • Upravuje sa tiež frekvencia výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov vykonávajúcich prácu s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom zaradenú do druhej kategórie raz za tri roky. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu