Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 27.07.2022 28.07.2022

Práca v zahraničí: Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Oznam SP


Pripravované od 15.10.2022 02.06.2022

Rušia sa lehoty na čistenie okien a radiátorov na pracovisku

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Schválené od 01.05.2022 08.08.2022

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválené od 02.04.2022 01.04.2022

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o podporu z Kurzarbeitu

Oznam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Predlžuje sa platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzinca

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 01.01.2023 06.04.2022

Výpomoc niektorých rodinných príslušníkov vo firme už nebude nelegálnou prácou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.04.2022 23.03.2022

Skracuje sa lehota na udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.01.2023 18.07.2022

Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.05.2022 07.04.2022

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu