Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 01.08.2024 - Už o 29 dní 02.07.2024

Zmeny v povinnostiach dodávateľa služby vyplatiť nevyplatenú mzdu

Novela Zákonníka práce

Schválené od 01.08.2024 - Už o 29 dní 02.07.2024

Odstraňuje sa byrokracia pri zamestnávaní 15-ročných študentov

Novela Zákonníka práce

Schválené od 15.07.2024 - Už o 12 dní 15.06.2024

Podmienky prijatia vysokokvalifikovaných zamestnancov sa zjednodušia

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.01.2025 14.06.2024

Zamestnanci môžu rekreačný poukaz preniesť na rodiča

Novela Zákonníka práce

Schválené od 01.06.2024 11.06.2024

Zvyšuje sa ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 19.04.2024 19.04.2024

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa zvyšuje

Oznam Sociálnej poisťovne

Pripravované od 01.01.2025 15.04.2024

Plánujú sa ustanoviť zmeny vo výpočte minimálnej mzdy

Návrh novely zákona o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Schválené od 01.01.2024 17.01.2024

1. september už nebude dňom pracovného pokoja

Novela Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Schválené od 01.01.2024 02.12.2023

Zvyšuje sa minimálna mzda na rok 2024

Oznámenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Schválené od 23.11.2023 23.11.2023

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov

Oznam Sociálnej poisťovne

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu