Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 01.01.2022 05.05.2021

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce


Schválené od 01.04.2021 04.03.2021

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej v súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 15.02.2021 04.03.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice

Schválené od 01.01.2022 04.03.2021

Zavádza sa nový výpovedný dôvod

Zákonník práce


Schválené od 01.03.2021 04.03.2021

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2022 04.03.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce


Schválené od 01.03.2021 09.02.2021

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu