Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 01.01.2023 13.12.2022

Zavádza sa nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci

Oznam SP

Schválené od 01.06.2023 09.01.2023

Príplatky za prácu sa opäť naviažu na minimálnu mzdu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práceSchválené od 01.01.2023 02.12.2022

Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Predlžuje sa lehota na oboznámenie zamestnancov s BOZP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválené od 01.01.2023 02.12.2022

Výpomoc niektorých rodinných príslušníkov vo firme už nebude nelegálnou prácou

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 01.01.2023 07.12.2022

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 01.01.2023 17.10.2022

Navrhuje sa zmena určenia výšky príplatkov ku mzde

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.11.2022 25.10.2022

Zavádza sa nová dávka otcovské

Oznam SP

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu