Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 19.04.2024 - Novinka 19.04.2024

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa zvyšuje

Oznam Sociálnej poisťovne

Pripravované od 01.01.2025 15.04.2024

Plánujú sa ustanoviť zmeny vo výpočte minimálnej mzdy

Návrh novely zákona o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.07.2024 29.01.2024

Plánujú sa rozsiahle zmeny v zamestnávaní cudzincov

Návrh novely zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.01.2024 17.01.2024

1. september už nebude dňom pracovného pokoja

Novela Zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Schválené od 01.01.2024 02.12.2023

Zvyšuje sa minimálna mzda na rok 2024

Oznámenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR

Schválené od 23.11.2023 23.11.2023

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov

Oznam Sociálnej poisťovne

Pripravované od 01.01.2024 19.07.2023

Plánuje sa udeliť národné vízum vybraným štátnym príslušníkom tretích krajín v oblasti priemyslu

Návrh nariadenia o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

Schválené od 01.06.2023 30.05.2023

Príplatky za prácu sa opäť naviažu na minimálnu mzdu

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Pripravované od 01.06.2023 24.04.2023

Ustanovujú sa najvyššie prípustné hodnoty pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Pripravované od 01.06.2023 24.04.2023

Plánuje sa vypustenie povinnosti zamestnávateľa mať vypracovaný prevádzkový poriadok

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu