Hodnota bodu pre úrazové dávky sa zvyšuje

Schválené od 19.04.2024
[19.04.2024]

Oznam Sociálnej poisťovne


Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60 €. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 €, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 €.
  • Hodnota bodu je dôležitá pri určení sumy úrazových dávok – náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia. Pri ich výpočte sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.
  • Novú hodnotu bodu určenú pre tento rok použije Sociálna poisťovňa len pri tej náhrade za bolesť a náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, na ktorú poškodenému zamestnancovi vznikol nárok po 31. decembri 2023, a to len v dôsledku pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu