Odstraňuje sa byrokracia pri zamestnávaní 15-ročných študentov

Už o 29 dní - Schválené od 01.08.2024 - Číslo zákona: 311/2001
[02.07.2024]

Novela Zákonníka práce


Bola schválená vládna novela Zákonníka práce, na základe ktorej už nebude zamestnávateľ žiadať povolenie na zamestnanie 15-ročného študenta od inšpektorátu práce.

Obdobie od 1. júla do 31. augusta posledného školského roka povinnej školskej dochádzky sa už nebude považovať za čas, kedy je práca fyzickej osoby zakázaná, a teda študent bude môcť vykonávať prácu už počas letných prázdnin, keďže de facto má skončenú povinnú školskú dochádzku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu