Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 01.01.2022 16.02.2022

Zrovnoprávňuje sa daňové zaťaženie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa nový výpovedný dôvod

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2023 06.04.2022

Predlžuje sa lehota na oboznámenie zamestnancov s BOZP

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Zvyšujú sa minimálne mzdové nároky zamestnancov na rok 2022

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 07.10.2021 07.10.2021

Minimálna mzda na rok 2022 sa zvýši na sumu 646 eur

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Schválené od 01.04.2021 04.03.2021

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej v súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Schválené od 15.02.2021 04.03.2021

Inšpektorát práce aktualizoval usmernenie pre BOZP pri výkone práce zamestnancov na home office

Úprava pravidiel BOZP pri homeoffice

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu