Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Pripravované od 15.10.2022 02.06.2022

Rušia sa lehoty na čistenie okien a radiátorov na pracovisku

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Schválené od 01.05.2022 08.08.2022

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválené od 02.04.2022 01.04.2022

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti o podporu z Kurzarbeitu

Oznam Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Schválené od 30.03.2022 30.03.2022

Predlžuje sa platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta cudzinca

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Schválené od 01.04.2022 23.03.2022

Skracuje sa lehota na udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnanca so zdravotným postihnutím

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Schválené od 01.05.2022 07.04.2022

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Schválené od 01.03.2022 30.01.2022

Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Schválené od 01.01.2022 16.02.2022

Zrovnoprávňuje sa daňové zaťaženie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Schválené od 01.01.2022 02.12.2021

Zavádza sa nový výpovedný dôvod

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu