Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania sezónnych zamestnancov

Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 248/2022
[02.12.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce


Prijatá bola novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádza poddruh dohody o pracovnej činnosti - dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Táto dohoda má mať maximálny rozsah 520 hodín v kalendárnom roku a priemerný týždenný pracovný čas za obdobie najviac štyroch mesiacov nesmie presiahnuť 40 hodín.

Osoba vykonávajúca sezónnu prácu na základe takejto dohody, bude zároveň zamestnancom na účely nemocenského a dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, bez ohľadu na to, či jej vznikne právo na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem.

Novelou sa stanovuje aj výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou novej odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce (v sume 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov).

Pri vyššom príjme ako odvodová odpočítateľná položka zamestnanec spolu so svojím zamestnávateľom zaplatí poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti len zo sumy, ktorá prevyšuje odpočítateľnú položku. Za obdobia, počas ktorých sa nebude platiť poistné, sezónnemu pracovníkovi nevznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky ani na dávku v nezamestnanosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu