Výpomoc niektorých rodinných príslušníkov vo firme už nebude nelegálnou prácou

Už o 29 dní - Schválené od 01.01.2023 - Číslo zákona: 112/2022
[02.12.2022]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


V prípade SZČO a 2-osobových s.r.o. (pokiaľ sú spoločníkmi príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo manželia) sa za nelegálnu prácu alebo zamestnanie nebude považovať práca príbuzného v priamom rade, súrodenca alebo manžela podnikateľov, ak je:
  • dôchodkovo poistený, 
  • poberateľom dôchodku alebo 
  • žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu